×

REKRUTACJA NA NABÓR ZIMOWY W ROK AKADEMICKIM 2022/2023
od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. 

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
  • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Co zrobić, aby odebrać dyplom?

Aby odebrać dyplom ukończenia studiów należy:

  1. Panie, które w czasie trwania studiów zmieniły nazwisko proszone są o niezwłoczne dostarczenie skróconego odpisu aktu małżeństwa.
  2. Na wniosek studenta  Uczelnia wydaje jeden odpis dyplomu oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. W tym celu należy dostarczyć do Działu Obsługi Studenta i Dokumentacji pokój 230 lub zamówić przez Teamsa (przesłać formularz do Pani Katarzyny Przybylak) zamówienie na odpis dyplomu w j. angielskim najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej. Uwaga: w terminie późniejszym nie jest możliwe zamówienie odpisu dyplomu w języku obcym.
  3. Dyplom i inne dokumenty należy odebrać osobiście. W przypadku braku takiej możliwości wymagane jest pełnomocnictwo notarialne dla osoby, która będzie odbierała dokumenty lub upoważnienie sporządzone w obecności pracownika Działu Obsługi Studenta i Dokumentacji, który potwierdzi autentyczność podpisu osoby upoważniającej.
  4. Absolwenci, którzy planują uczestniczyć w uroczystym wręczeniu w dyplomu podczas inauguracji roku akademickiego, oryginał dyplomu pozostawiają w Dziale Obsługi Studenta i Dokumentacji (podczas odbierania dokumentów, najpóźniej do 28 września). Udział w uroczystości jest bezpłatny.