×

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 14 LISTOPADA STUDIA I i II Stopnia 

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
  • Studia w języku rosyjskim  

Rejestracja ONLINE

Katalog przedmiotów ECTS studia licencjackie

Analiza rynku 375.37K Architektura krajów bałkańskich 287.33K Analiza rynku turystycznego 361.85K Animacja czasu wolnego 370.56K Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 443.13K Ćwiczenia gastronomiczne 383.63K Edukacja ekologiczna 376.68K Ekologia i ichrona środowiska 376.34K Ekonomia 390.16K Ekonomika turystyki i rekreacji.Sylabus 451.22K Ekoturystyka 373.85K Elementy prawa gospodarczego 437.26K Fizjologia człowieka 469.60K Finanse przedsiębiorstw 1.18M Historia architektury i sztuki 362.77K Historia cywilizacji europejskich 441.46K Hotelarstwo 392.64K Historia cywilizacji Europejskiej 459.24K J. hiszpanski 385.54K J. migowy 362.06K J. niemiecki 381.73K Geografia turystyczna 386.37K J. rosyjski 475.49K J. Włoski 391.51K J.angielsk 511.84K J.angielski 491.88K Jakość surowców i produktów spożywczych 379.06K J.francuski 480.36K Komunikacja społeczna 451.51K Krajoznawstwo 388.32K Marketing w przedsiębiorstwie turystycznym 389.22K Kształtowanie środowiskai ochrona przyrody 386.07K Kuchnie świata 371.87K Metody i techniki zarzadzania 371.50K Obsługa ruchu turystycznego 392.03K Metodyka usług hotelarskich 410.20K Organizacja i zarządzanie personelen 368.72K Organizacja imprez rekreacyjnych 443.30K Ochrona własności intelektulnej 371.21K Pedagogika czasu wolnego 378.03K Pedagogika pracy 465.07K Podstawy dyplomacji 299.08K Podstawy rekreacji 398.30K Podstawy marketingu 1.22M pilotaż i przewodnictwo 388.78K Podstawy statystyki 377.07K Podstawy turystyki 392.67K Praktyki Zawodowe LIC 392.17K Podstway dyplomacji 283.60K Praca Dyplomowa 357.92K Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 434.75K Prawo 419.66K Produkcja roślinna i zwierzęca 377.90K Projektowanie obiektów gastronicznych 367.21K Propedeutyka socjologii 460.67K Przechowalnictwo żywności 350.69K Psychologia 350.91K Rekreacja ruchowa i usprawnienia fizyczne I stopnia 331.59K Ryzyko w przedsiębiorstwie turystycznym 373.23K Savoir vivre lekcja stylu 365.29K Seminarium Dyplomowe 344.71K System HACCP wgastronomii, hotelarstwie i turystyce 358.25K Technika w gastronomii i hotelarstwie 450.42K Technologia produkcji potraw 364.77K Technologie informatyczne 354.84K Towaroznawstwo 350.10K Tradycyjne i nowoczesne techniki kulinarne 346.47K Turystyka historyczna w Europie i Azji 354.22K Turystyka kulturowa 440.37K Turystyka uzdrowiskowa 442.03K Ubezpieczenia w turystyce 335.14K Wprowadzenie do studiów 324.29K Współczesne oczekiwania wobec kadr zarządzających w turystyce 462.26K Wychowanie zdrowotne i promocja zdr 452.86K Zarządzanie 356.69K Żywienie człowieka 374.04K