×

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 14 LISTOPADA STUDIA I i II Stopnia 

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
  • Studia w języku rosyjskim  

Rejestracja ONLINE

Opłaty

Czesne uzależnione jest od systemu studiów, wg warunków zawartych w podpisanej umowie, płatne jednorazowo lub w miesięcznych ratach. 

Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu nr 1/03/2021 z dnia 5 marca 2021 r. ustala się następujące opłaty w ramach czesnego dla naboru na rok akademicki 2021/2022 na wszystkich specjalnościach.

Dla studentów posiadających obywatelstwo polskie - studia w j. polskim 
  STACJONARNE RATY STACJONARNE ROCZNIE NIESTACJONARNE RATY NIESTACJONARNE ROCZNIE
I ROK 400 pln x 12 4800 pln 350 pln x 12 4200 pln
II ROK 450 pln x 12 5400 pln 400 pln x 12 4800 pln
III ROK 500 pln x 12 6000 pln 450 pln x 12 5400 pln
Dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego/cudzoziemców - studia w języku polskim 
  STACJONARNE RATY STACJONARNE ROCZNIE
I ROK 640 € I sem.
+ 920 € II sem.
1560 €
II ROK 1035 € x 2 2070 €
III ROK 1035 € x 2 2070 €
Dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego/cudzoziemców - studia w języku rosyjskim  
  STACJONARNE RATY STACJONARNE ROCZNIE
I ROK 1400 € I sem.
+ 1400 € II sem.
2600 €
II ROK 1400 € I sem. 
+ 1400 € II sem.
2600 €
III ROK 1400 € I sem. 
+ 1400 € II sem.
2600 €
Dla studentów z Polski i studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego /cudzoziemców - Studia w języku angielskim
  STACJONARNE RATY STACJONARNE ROCZNIE
I ROK 1750 € I sem.
+ 1750 € II sem.
3000 €
II ROK 1750 € I sem. 
+ 1750 € II sem.
3000 €
III ROK 1750 € I sem. 
+ 1750 € II sem.
3000 €

 

Uwaga!

Nastąpiła zmiana rachunku bankowego do wpłat czesnego oraz innych opłat dokonywanych przez studentów:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bieżący w PLN
77 1090 1362 0000 0001 4710 4243

Rachunek bieżący w EURO
20 1090 1362 0000 0001 4710 4299

IBAN – PL Kod SWIFT - WBKPPLPP