×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
od 1 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r. 

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
  • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Opłaty

Czesne uzależnione jest od systemu studiów, wg warunków zawartych w podpisanej umowie, płatne jednorazowo, semestralnie lub w miesięcznych ratach. 

Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu nr 2/04/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. ustala się następujące opłaty w ramach czesnego dla naboru na rok akademicki 2022/2023 na wszystkich specjalnościach.

1. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE dla studentów posiadających obywatelstwo polskie
WSHiG STUDIA
STACJONARNE I NIESTACJONARNE
RATY SEMESTRALNE* ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W DWÓCH RATACH*
RATY MIESIĘCZNIE ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W 12 RATACH MIESIĘCZNYCH
I ROK SUM I semestr 2800 PLN 
II semestr 2800 PLN
5600PLN 500 PLN x 12 6000 PLN
II ROK SUM I semestr 3000 PLN 
II semestr 3000 PLN
6000 PLN 550 PLN x 12 6600 PLN

*Uwaga: promocja dla studentów płacących terminowo z góry za semestr lub rok - rabat wynosi do 10 %.

Opłata wpisowa wynosi 200 PLN.

2. STUDIA STACJONARNE dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego/cudzoziemców
WSHiG STUDIA STACJONARNE RATY SEMESTRALNE* ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W DWÓCH RATACH*
RATY MIESIĘCZNIE ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W 10 RATACH MIESIĘCZNYCH
I ROK SUM I semestr 700 € 
II semestr 920 €
1620€ 180 € x 10 1800€
II ROK SUM I semestr 850 € 
II semestr 860 €
1710 € 190 € x 10 1900 €

*Uwaga: promocja dla studentów płacących terminowo z góry za semestr lub rok - rabat wynosi do 10 %.

Opłata wpisowa wynosi 50€.

3. STUDIA NIESTACJONARNE dla studentów nie posiadających obywatelstwa polskiego/ cudzoziemców
WSHiG STUDIA NIESTACJONARNE RATY SEMESTRALNE* ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W DWÓCH RATACH*
RATY MIESIĘCZNIE ROCZNIE PŁATNOŚĆ
W 10 RATACH MIESIĘCZNYCH
I ROK SUM I semestr 2800 PLN 
II semestr 2800 PLN
5600 PLN 600 PLN x 10 6000 PLN
II ROK I semestr 3000 PLN 
II semestr 3000 PLN
6000 PLN 660 PLN x 10 6600 PLN

*Uwaga: promocja dla studentów płacących terminowo z góry za semestr lub rok - rabat wynosi do 10 %.

Opłata wpisowa wynosi 200 PLN.

4. Opłaty za STUDIA STACJONARNE w języku angielskim lub rosyjskim dla studentów posiadających obywatelstwo polskie i nie posiadających obywatelstwa polskiego (cudzoziemców):
WSHiG STUDIA STACJONARNE
W JĘZYKU ANGIELSKIM
LUB ROSYJSKIM
RATY SEMESTRALNE* ROCZNIE
I ROK SUM I semestr 1750 € 
II semestr 1750 €
3500 €
II ROK SUM I semestr 1750 € 
II semestr 1800 €
3550 €

Opłata wpisowa. wynosi 100 €.


Opłaty na rok akademicki 2021/2022

Uwaga!

Nastąpiła zmiana rachunku bankowego do wpłat czesnego oraz innych opłat dokonywanych przez studentów:

Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bieżący w PLN
77 1090 1362 0000 0001 4710 4243

Rachunek bieżący w EURO
20 1090 1362 0000 0001 4710 4299

IBAN – PL Kod SWIFT - WBKPPLPP