×

REKRUTACJA NA NABÓR ZIMOWY W ROK AKADEMICKIM 2022/2023
od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. 

 • Studia I i II Stopnia
 • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
 • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej

Obrony odbędą się w terminach ustalonych w organizacji roku akademickiego tj. 01.06.2022r. - 30.06.2022r.

jeśli ktoś chce przyśpieszyć bądź opóźnić sesję powinien przesłać drogą elektroniczną stosowny wniosek. Przewidujemy egzaminy dyplomowe i magisterskie w formie klasycznej w siedzibie Uczelni z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
Jeśli nie będzie to możliwe egzaminy będą przeprowadzone zdalnie po ustaleniu ze studentem i promotorem.

Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej stacjonarnej:

 • zaliczenie ostatniego semestru studiów na tydzień przed obroną,
 • przedłożenie stosownych zaświadczeń potwierdzających odbycie praktyki u Pani mgr Anny Górniak: dla studiów pierwszego stopnia minimum 6 miesięcy oraz dla studiów drugiego stopnia minimum 3 miesiące (osoby zatrudnione zgodnie z kierunkiem studiów mogą przedstawić stosowne zaświadczenie),
 • ustalenie z Promotorem terminu obrony na dwa tygodnie przed obroną i zgłoszenie tego terminu w Dziale Obsługi Studenta i Dokumentacji
 • zapoznanie się z regulaminem antyplagiatowym,
 • złożenie w bibliotece oprawionej pracy dyplomowej wraz płytą CD z nagraną pracą i  podpisanym  oświadczeniem studenta  na dwa tygodnie przed obroną,
 • Po uzyskaniu podpisu pracownika biblioteki złożenie w Dziale Obsługi Studenta i Dokumentacji pracy  dyplomowej z podpisem lektora j. angielskiego pod streszczeniem w j. angielskim (Summary) na dwa tygodnie przed obroną.

Student wysyła gotowe summary na platformie Teams do Kierownika Katedry Języków Obcych Pani dr Dolacińskiej – Śróda, która sprawdza poprawność summary i odsyła skan ze swoim podpisem.

 • uzyskanie wszystkich wpisów w karcie obiegowej i złożenie jej w Dziale Obsługi Studenta i Dokumentacji najpóźniej tydzień przed obroną
 • opłacenie czesnego do końca studiów oraz innych opłat zgodnie z umową z Uczelnią.