×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 od 1 kwietnia 2022 r. 

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
  • Studia w języku rosyjskim  

Rejestracja ONLINE

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - wolontariat

Wojewódzi Urząd Pracyw Poznaniu poszukuje wolantariuszy zainteresowanych wsparciem w zakresie tłumaczenia z języka ukraińskiego.

Osoba do kontaktu z Uczelni

Milena Jasiurkowska 
T: 61 8 711 551 
m: sekretariat@wshig.poznan.pl

Osoab do kontaku z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Zastepca Kierowniak Wydziału Aktywizacji Zawodowej
Pan Amadeusz Konieczny
a.konieczny@wup.poznan.pl
t: 61 846 38 28