×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 od 1 kwietnia 2022 r. 

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
  • Studia w języku rosyjskim  

Rejestracja ONLINE

Wolontariat - pomoc obywatelkom i obywatelom Ukrainy

Miasto Poznań buduje bazę wolontariuszek i wolontariuszy, którzy chcą zaangażować się w pomoc dla narodu ukraińskiego. 

Poniżej znajdują się infomacje dotyczące możliwości zaangażowania się w pomoc obywatelkom i obywatelom Ukrainy oraz link do ankiety dla osób i organizacji pozarządowych deklarujących chęć pomocy jako wolontariusze/wolontariuszki (np. w działaniach związanych z tłumaczeniem lub każdym innym rodzajem wsparcia w przyjęciu i wsparciu uchodźców ze wschodu).

Link do ankiety dla wolontariuszy/wolontariuszek: 

https://tiny.pl/9l8jr

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
email: rmwm@um.poznan.pl

Urząd Miasta Poznania | ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań
adres korespondencyjny: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. +48 61 878 5695, fax +48 61 878 54 58, www.poznan.pl

Wyższa Szkoła Hotelarstawa i Gastronomii w Poznaniu
ul. Nieszawska 13C
61-021 Poznań
T: 61 8 711 551