×

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 30 WRZEŚNIA Studia I i II Stopnia 

 • Studia I i II Stopnia
 • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
 • Studia w języku rosyjskim 
   

Rejestracja ONLINE

Wymagane dokumenty

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 3 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska)
 • ew. kopia zaświadczenia o niepełnosprawności
 • informacja o dokumentach dla obcokrajowców poniżej