×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Erasmus+

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu umożliwia studentom odbycie części nauki oraz praktyk zawodowych na uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy dostępne są już po ukończeniu I semestru nauczania także dla osób pochodzących spoza strefy UE. 

Co roku z programu Erasmus+ korzysta kilkuset studentów WSHiG, którzy zdecydowali się poszerzyć swój życiorys o zagraniczne doświadczenia. Zdobyta na uczelni partnerskiej wiedza i umiejętności procentują w dalszym procesie kształcenia, a także polepszają pozycję kandydata na rynku pracy. Erasmus+ to również doskonała okazja do doskonalenia języka obcego oraz poznania nowych kultur.

Erasmus+ praktyki studenckie 

W ramach programu Erasmus+ możliwy jest także wyjazd na praktyki studenckie do zagranicznych przedsiębiorstw, placówek naukowo-badawczych, organizacji non-profit, a także instytucji publicznych. Studenci kwalifikowani są na wyjazd z dofinansowaniem unijnym zgodnie z kolejnością zgłoszeń, do wyczerpania przyznanych uczelni funduszy, w odpowiedzi na oferty wyjazdowe przedstawiane przez Dział Praktyk Zagranicznych WSHiG.

W ramach programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy na każdym etapie studiów (I oraz II stopień) zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii realizuje:

  • wyjazdy na praktyki studenckie
  • wyjazdy na studia
  • wyjazdy kadry akademickiej
  • wyjazdy pracowników

Więcej o programie Erasmus+ dowiesz się tutaj.