×

Informujemy, że trwa nabór zimowy na rok akademicki 2023/2024.

Rekrutacja trwa do 29.02.2024.

 

 

 

Procedura odwoławcza

W przypadku nie otrzymania zgody na dofinansowanie Erasmusa każdy student i pracownik uczelni ma prawo do złożenia odwołania od tej decyzji. Odwołanie powinno mieć formę pisemną, być adresowane do pani Kanclerz i zostać złożone w sekretariacie uczelni w ciągu dwóch tygodni od otrzymania negatywnego wyniku. Ostateczna odpowiedź zostanie wysłana do osoby zainteresowanej w ciągu kolejnych dwóch tygodni od daty wpłynięcia odwołania.