×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
przedłużona do 31 października 2023 r.

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
  • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia może ubiegać się każdy absolwent wyższych studiów I i II stopnia.

  1. Dokument należy złożyć w Dziale Obsługi Studentów w WSHiG w Poznaniu, ul. Nieszawska 13C od poniedziałku o piątku od godz. 9:00 o 14:00 lub wysłać komplet dokumentów pocztą na w/w adres. Okres składania dokumentów rozpoczyna się 15 maja.
  2. Czas trwania studiów wynosi 2 semestry.

Absolwenci WSHiG studiów I lub II stopnia zwolnieni są z opłaty wpisowego.