×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Wymagane dokumenty

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) lub kserokopia dyplomu z potwierdzoną zgodnością z oryginałem
  • 2 szt. zdjęć legitymacyjnych (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Uwaga! Studenci specjalności Hotelarstwo i Gastronomia oraz wszyscy ci, którzy chcą wyjechać na praktyki, powinni wykonać badanie na nosicielstwo (w Sanepidzie). Na jego podstawie lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie dotyczące osób wykonujących pracę w procesie produkcji i obrocie żywnością, należy je dostarczyć z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego lub przed wyjazdem na praktyki, w przypadku praktyk zerowych