×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 od 1 kwietnia 2022 r. 

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
  • Studia w języku rosyjskim  

Rejestracja ONLINE

Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji

(tryb stacjonarny, niestacjonarny)

Na specjalności zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji realizowane są przedmioty związane z szeroko pojętą ekonomią i ekonomiką oraz organizacją, zarządzaniem i marketingiem w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji. Celem prowadzenia nauk ekonomicznych jest zapoznanie studentów ze zjawiskami mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi, których znajomość będzie im niezbędna zarówno podczas studiów jak i w przyszłym życiu zawodowym. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do objęcia stanowisk kierowniczych oraz managerskich we wszystkich typach obiektów hotelarsko – gastronomicznych.

Wybierz specjalność zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji jeśli chcesz zarządzać obiektami konferencyjnymi, hotelowymi, gastronomicznymi lub turystyczno-rekreacyjnymi, zarządzać ruchem transportowym, odpowiadać za działania marketingowe w tych obszarach.

Na tej specjalności nauczysz się:

  • zarządzania strategicznego obiektami i jakością obsługi
  • analizowania sytuacji ekonomiczno-finansowej i opracowania biznesplanu
  • projektowania kampanii reklamowych i analizy ich efektywności
  • planowania badań marketingowych
  • prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej (public relations)
  • analizowania trendów w obszarze organizacji i zarządzania

Specjalność dostępna jest na studiach: I stopnia, tryb stacjonarny, I stopnia, tryb niestacjonarny II stopnia, tryb stacjonarny II stopnia, tryb niestacjonarny.