×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Katalog przedmiotów ECTS studia licencjackie

Analiza rynku turystycznego 530.54K Animacja czasu wolnego 513.07K Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 606.66K Budowanie relacji 499.66K Budowanie świadomości u klienta 497.42K Coaching w zarządzaniu 488.07K Ćwiczenia gastronomiczne 533.84K Ekologia i ochrona środowiska 498.38K Ekonomika turystyki i rekreacji 530.31K Elementy prawa gospodarczego 543.30K Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych 492.93K Elementy wiedzy o krajach francuskojęzycznych 495.91K Elementy wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych 495.29K Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 493.55K Elementy wiedzy o Polsce 482.87K Finanse przedsiębiorstw 482.69K Fizjologia człowieka 579.76K Geografia turystyczna 510.89K Historia architektury i sztuki 483.80K Hotelarstwo 588.69K Jakość surowców i produktów spożywczych 664.48K Język angielski 601.65K Język migowy 481.32K Język niemiecki 487.71K Kodeks etyczny Coacha 477.78K Komunikacja społeczna 592.39K Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody 548.89K Marketing w przedsiębiorstwie turystycznym 553.88K Metody i techniki zarządzania 542.55K Metodyka usług hotelarsko-gastronomicznych 529.51K Ochrona własności intelektualnej 479.62K Obsługa ruchu turystycznego 546.46K Ogólna wiedza o coachingu 486.42K Organizacja i zarządzanie personelem 534.33K Organizacja imprez rekreacyjnych 595.92K Pedagogika czasu wolnego 508.15K Metody i techniki zarządzania 542.55K Marketing w przedsiębiorstwie turystycznym 553.88K Metodyka usług hotelarsko-gastronomicznych 529.51K Obsługa ruchu turystycznego 546.46K Ochrona własności intelektualnej 479.62K Ogólna wiedza o coachingu 486.42K Organizacja i zarządzanie personelem 534.33K Pedagogika czasu wolnego 508.15K Organizacja imprez rekreacyjnych 595.92K Pilotaż i przewodnictwo 499.04K Praktyczna nauka języka angielskiego 487.80K Praktyczna nauka języka francuskiego 486.36K Praktyczna nauka języka hiszpańskiego 474.59K Praktyczna nauka języka niemieckiego 486.69K Podstawy turystyki 510.43K Praca licencjacka 487.00K Praktyka 498.66K Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 550.74K Prawo 564.39K Projektowanie obiektów gastronomicznych z zapleczem logistycznym 512.14K Propedeutyka socjologii 601.52K Rekreacja ruchowa i usprawnienia fizyczne 487.14K Psychologia 492.31K Ryzyko w przedsiębiorstwie turystycznym 482.92K Seminarium licencjackie 477.07K Sztuka zarządzania personelem 512.41K Team Coaching 484.90K Technologia produkcji potraw 512.05K Technologie informatyczne 476.21K Towaroznawstwo 501.80K Turystyka uzdrowiskowa 573.85K Wprowadzenie do studiów 441.78K Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia 620.46K Zarządzanie 553.92K Znaczenie przywództwa 477.24K Żywienie człowieka 632.77K Krajoznawstwo 518.75K Ubezpieczenia w turystyce 570.59K Przeciwdziałanie zjawiskom kryzysowym w hotelarstwie i gastronomii 231.41K Komunikacja interpersonalna w hotelarstwie i gastronomii 501.10K Planowanie skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych 507.29K Komunikacja werbalna 259.56K Rozwój osobisty i samorealizacja 260.54K Bezpieczeństwo żywienia w hotelarstwie 506.53K Ekonomia 508.58K Język polski 472.14K Podstawy marketingu 496.57K Podstawy rekreacji 526.51K Podstawy statystyki 491.93K Produkcja roślinna i zwierzęca 525.88K Ekoturystyka 497.15K Historia cywilizacji europejskich 568.09K Podstawy dyplomacji 499.64K Przechowalnictwo żywności 496.88K Savoir-vivre lekcja stylu 504.52K Systemy HACCP w gastronomii, hotelarstwie i turystyce 515.25K Technika w gastronomii i hotelarstwie 478.62K Tradycyjne i nowoczesne techniki kulinarne 479.57K Turystyka historyczna w Europie i Azji 492.84K Turystyka kulturowa 566.88K Turystyka osób niepełnosprawnych 549.63K Edukacja medialna w turystyce 491.99K Kultura wczoraj i dziś 563.80K Kuchnie świata 472.49K Architektura krajów bałkańskich 487.88K Edukacja ekologiczna 493.16K Współczesne oczekiwania wobec kadr zarządzających w turystyce 610.90K Pedagogika pracy 563.17K