×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Informacja o projekcie NCBR "Uczelnia dostępna"

Regulamin uczestnictwa w projekcie WSHiG 81.08K Regulamin uczestnictwa w projekcie WSHiG 263.37K Zał. 1 do Regulaminu WSHiG - DEKLARACJA 68.96K Zał. 1 do Regulaminu WSHiG - DEKLARACJA 210.47K Zał. 2 do Regulaminu WSHiG - FORMULARZ 82.30K Zał. 2 do Regulaminu WSHiG - FORMULARZ 274.43K Zał. 3 do Regulaminu WSHiG - RODO 74.19K Zał. 3 do Regulaminu WSHiG - RODO 241.74K Zał. 4 do Regulaminu WSHiG - ŚCIEŻKA WSPARCIA 79.31K Zał. 4 do Regulaminu WSHiG - ŚCIEŻKA WSPARCIA 252.25K Niepełnosprawność - pojęcia i definicje 815.66K Turystyka dostępna 4.94M Turystyka osób z niepełnosprawnościami 1.06M Przystosowanie hoteli - prezentacja 3.90M Harmonogram szkoleń WSHiG 01.02.2023 r. 756.06K Harmonogram-szkoleń-WSHiG-19.09.2023 r 292.45K Plan zapewniający zwiększenie dostępności wewnętrznych systemów informatycznych i procedur administracyjnych na lata 2023-2027 222.30K Opracowanie dot. metod wdrożenia idei społecznej odpowiedzialności Uczelni 342.18K Procedura dla pracowników dydaktycznych dot. poszczególnych przedmuotów, opisująca możliwy zakres dostosowań do danej niepełnosprawności 431.50K Regulacja dot. inwestycji 24.57K Zarządzenie Rektora w sprawie zapewnienia dostępności w WSHiG 359.63K Regulamin dot. wsparcia edukacyjnego studentów z niepelnosprawnościami i chorobami przewlekłymi 271.88K Regulamin jednostki ds. dostępności 149.11K Regulamin jednostki ds. dostępności biura ds. osób z niepełnosprawnosciami 126.56K Regulamin Świadczenia doradztwa psychologicznego 169.69K Sposoby wspierania studentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi 338.26K Zarządzenie Rektora dot. zapewnienia dostępności inwestycji 209.24K