×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Wymagane dokumenty

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów:

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • 3 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 35×45 mm
  • skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska)
  • ew. kopia zaświadczenia o niepełnosprawności
  • informacja o dokumentach dla obcokrajowców poniżej