×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
przedłużona do 31 października 2023 r.

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
  • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Praktyki i staże

Na tej stronie znajdziesz aktualne oferty praktyk i pracy dla studentów oraz absolwentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. 

Biuro karier WSHiG pomaga studentom i absolwentom w rozwoju zawodowym oraz w odnalezieniu się w aktualnych realiach rynku pracy. W tym miejscu wsparcie mogą otrzymać studenci i absolwenci w aktywnym oraz efektywnym poszukiwaniu zatrudnienia w oparciu o swoje doświadczenie, kompetencje oraz aspiracje. Pracownicy Biura karier oferują działania doradcze i szkoleniowe, testy psychologiczne, porady indywidualne, pomoc w negocjacjach z potencjalnym pracodawcą i wiele innych.

Z pomocy naszego biura korzystać mogą studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy oraz pracodawcy posiadający wakaty.

Aktualne oferty praktyk:

Aktualne oferty pracy: