×

Informujemy, że trwa nabór zimowy na rok akademicki 2023/2024.

Rekrutacja trwa do 29.02.2024.

 

 

 

Procedura przekazania pracy dyplomowej do archiwum

Sprawdź, jaki procedury obowiązują studentów przekazujących prace dyplomowe do archiwum:

 1. Prosimy o składanie prac dyplomowych na płytach CD w kopercie papierowej (125×125 mm) z wydrukowaną pomniejszoną (50%) stroną tytułową zaopatrzoną w podpis promotora, naklejoną lub włożoną do koperty. Praca powinna być zapisana w programie Microsoft Word (doc, docx) lub PDF (wersja do edycji) w wersji nie nowszej niż 2003.
 2. Płytę z pracą dyplomową należy złożyć w Bibliotece WSHiG na dwa tygodnie przed ustalonym terminem obrony.
 3. Płyta z pracą licencjacką lub magisterską oddawana do biblioteki powinna być identyczna z wersją papierową pracy. Powinna zawierać:
  • Stronę tytułową.
  • Jednolity tekst pracy.
  • Streszczenie w języku polskim.
  • Streszczenie (Summary) w języku angielskim.
  • Oświadczenie o samodzielności pracy podpisane przez studenta, zeskanowane i dołączone (może być w osobnym pliku).
 4. Należy pamiętać, aby strona tytułowa zawierała:
  • Pełną nazwę Uczelni.
  • Kierunek studiów.
  • Imię i nazwisko autora pracy.
  • Tytuł pracy.
  • Rodzaj pracy (licencjacka/magisterska).
  • Nazwisko promotora.
  • Nazwę katedry.
  • Miejsce i datę.