×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Samorząd studencki

Zobacz, jak funkcjonuje samorząd studencki na Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. 

Samorząd studencki reprezentuje społeczność studencką WSHiG oraz jej interesy przed władzami uczelni, angażuje się w życie szkoły, prowadzi i wspiera działania związane z prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Zjazdy i konferencje 

Przedstawiciele samorządu studenckiego biorą udział w konferencjach i seminariach, m.in. w zjazdach Międzyuczelnianego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Uczelni Niepaństwowych „MONSUNN”, a wyznaczony spośród nich delegat uczestniczy w obradach Parlamentu Studentów RP.

Organizacja otrzęsin, połowinek oraz juwenaliów 

Do obowiązków samorządu studenckiego należy organizacja otrzęsin, połowinek i współorganizacja juwenaliów. Tradycją stał się udział samorządu w realizacji corocznego Ogólnopolskiego Pokazu Regionalnych Stołów Wigilijnych, podczas którego w przyjacielskiej atmosferze grupy młodzieży z całej Polski mogą poznać zwyczaje kulturowe różnych regionów.

Promocja uczelni 

Zaangażowanie samorządu widać także w działaniach promocyjnych uczelni, realizacji konferencji naukowych i prezentacji.

Dołącz do samorządu

Samorząd studencki WSHiG zaprasza chętnych, energicznych i aktywnych studentów do wspólnej działalności.