×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji

(tryb stacjonarny, niestacjonarny)

Specjalność Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji dedykowana jest osobom pragnącym zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania i promocji w sektorach związanych z obsługą klienta. Studia przygotowują do pełnienia kluczowych funkcji menedżerskich oraz kreowania efektywnych strategii marketingowych w dynamicznie rozwijającej się branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej.

Studenci mają również możliwość uczestnictwa w atrakcyjnych płatnych praktykach za granicą oraz korzystania z programu Erasmus, co pozwala na zdobywanie międzynarodowego doświadczenia oraz nawiązywanie międzynarodowych kontaktów biznesowych.

Absolwent tej specjalności posiada gruntowną wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu w branżach hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i rekreacyjnej. Potrafi skutecznie analizować rynek, tworzyć i wdrażać strategie marketingowe oraz zarządzać zespołami i projektami w tych sektorach. Jest gotowy do podjęcia pracy na stanowiskach menedżerskich w hotelach, restauracjach, agencjach turystycznych oraz firmach rekreacyjnych.

Stanowiska, o które może ubiegać się absolwent studiów licencjackich:

1. Menedżer hotelu
2. Dyrektor ds. marketingu w biurze turystycznym
3. Kierownik działu gastronomicznego
4. Specjalista ds. promocji w branży turystycznej
5. Kierownik działu rekreacji
6. Menedżer projektów w branży turystycznej
7. Konsultant ds. strategii marketingowej w sektorze hotelarskim
Studia na specjalności Zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji dostarczają absolwentom nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności niezbędnych do odnoszenia sukcesów w tych dynamicznych sektorach rynku.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku:

  • Podstawy marketingu - Kurs skupia się na kluczowych koncepcjach marketingowych, takich jak segmentacja rynku, pozycjonowanie produktu i strategie promocyjne. Uczestnicy zdobywają umiejętności planowania i wdrażania skutecznych kampanii marketingowych dostosowanych do specyfiki branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej.
  • Komunikacja społeczna - Przedmiot omawia techniki komunikacji masowej i interpersonalnej w kontekście promocji i budowania wizerunku. Studenci uczą się skutecznego wykorzystywania narzędzi komunikacji społecznej, takich jak media społecznościowe, reklama i PR, w biznesie hotelarskim i turystycznym.
  • Geografia turystyczna - Kurs analizuje główne destynacje turystyczne na świecie, biorąc pod uwagę ich atrakcyjność kulturową, historyczną, przyrodniczą oraz ekonomiczną. Studenci uczą się identyfikować i wykorzystywać potencjał różnych regionów do kreowania unikalnych ofert turystycznych.
  • Finanse przedsiębiorstw - Przedmiot skupia się na kluczowych zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie, takich jak analiza kosztów, prognozowanie finansowe, budżetowanie czy zarządzanie kapitałem obrotowym. Uczestnicy uczą się efektywnego zarządzania zasobami finansowymi w branży hotelarskiej i turystycznej.
  • Ekonomika turystyki i rekreacji - Kurs omawia ekonomiczne aspekty działalności w sektorze turystyki i rekreacji. Studenci zdobywają wiedzę na temat modeli cenowych, strategii rozwoju rynku turystycznego, analizy konkurencji oraz innych kwestii ekonomicznych charakterystycznych dla tej branży.
  • Metody i techniki zarządzania - Przedmiot wprowadza studentów w nowoczesne narzędzia i techniki zarządzania, takie jak zarządzanie projektem, analiza SWOT czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Kurs podkreśla praktyczne zastosowanie tych narzędzi w sektorach hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym.
  • Żywienie człowieka - Wprowadzenie w podstawy dietetyki, żywienia oraz zarządzania jedzeniem i napojami. Studenci uczą się podstawowych zasad zdrowego żywienia, analizy wartości odżywczych produktów oraz tworzenia ofert gastronomicznych dostosowanych do różnych grup klientów.