×

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 14 LISTOPADA STUDIA I i II Stopnia 

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
  • Studia w języku rosyjskim  

Rejestracja ONLINE

Katalog przedmiotów ECTS studia magisterskie

Analiza ekonomiczna 369.69K Analiza sensoryczna w gastronomii 372.14K Bezpieczeństwo w turystyce 381.09K Doradztwo turystyczne 340.52K Bioróżnorodność 1.18M Etyka zarządzania i biznesu 465.78K filozofia 459.79K Historia kultury Europy środkowo-wschodniej 366.61K Historia kultury 421.52K Choroby cywilizacyjne a sztuka kulinarna 2017 379.92K Informatyka w Turystyce i Rekreacji 366.47K Infrastruktura turrystyczno rekreacyjna 449.88K Jakość surowców i produktów spożywczych 379.09K Język angielski 458.38K Marketing usług turystycznych 367.70K Metodologia badań naukowych 367.87K Pierwsza pomoc przedlekarska 445.31K Planowanie turystyczne 360.30K Podstawy kultury fizycznej 386.23K Polityka turystyczna 379.93K Praca dyplomowa SUM 359.38K Praktyka zawodowa 369.20K Produkt turystyczny 363.17K Projek badawczy 363.30K Psychologia biznesu 367.27K ochrona zdrowia w turystyce 469.27K Przedsiębiorczość w turystyce 377.71K Regiony turystyczne 392.96K Rekreacja ruchowa i uprawnienia fizyczne 345.92K Seminarium Magisterskie 361.29K Slowfood 375.35K Socjologia czasu wolnego 467.31K statystyka w turystyce 361.14K Turystyka na rzecz zdrowia 449.55K Turystyka we współczesnych stosunkach międzynarodowych 441.12K Walory turystyczne państw ościennych 444.09K Wybrane zagadnienia z toksykologii 367.46K Wybrane zagadnienie z mikrobiologii 372.60K Wellness and SPA 387.52K Wykorzystanie surowców roślinnych w gastronomii 382.69K Zagrożenia zdrowotne pochodzenia zwierzęcego 378.96K Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 353.51K Współczesne tendencje w turystyce.Sylabus 455.90K